KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite

  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz, zamanında ve süreklilik içinde karşılayarak müşterilerimizin memnuniyetini maksimum seviyeye çıkarmak,
  • Ürün kalitesinde sürekliliği sağlamak ve kalite standartlarını sürekli yükseltmek,
  • Kaliteli ekonomik ürünler üretmek,
  • Tedarikçilerimizin gelişimini sağlamak,
  • ISO 9001 Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak, sistemi geliştirerek sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak zamanında teslimat yapmak,
  • Çalışanlarımızın, firmamız amaç ve hedefleri çerçevesinde sürekli eğitimini sağlamak, kişisel ve mesleki alanda gelişimlerini desteklemek, çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak,
  • Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak,
  • Sürekli gelişmeyi, geliştirmeyi ve risk temelli düşünmeyi teşvik etmek ve bunlar için gereken kaynakları sağlamak,
  • Tüm uygulanabilir faaliyetlerimizi sonuç odaklı çözümler üreterek; sektörümüzde öncü olmayı ve bunu sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.