TEKNİK BİLGİLER

Teknik Bilgiler

"Teknik Bilgiler 1. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz, zamanında ve süreklilik içinde karşılayarak müşterilerimizin memnuniyetini maksimum seviyeye çıkarmak. 2. Ürün kalitesinde sürekliliği sağlamak ve kalite standartlarını sürekli yükseltmek. 3. Kaliteli ekonomik ürünler üretmek, 4. Tedarikçilerimizin gelişimini sağlamak, 5. ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak, sistemi geliştirerek sürekli iyileştirilmesini sağlamak. 6. Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak zamanında teslimat yapmak. 7. Çalışanlarımızın, firmamız amaç ve hedefleri çerçevesinde sürekli eğitimini sağlamak, kişisel ve mesleki alanda gelişimlerini desteklemek, çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak. 8. Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak. Kuruluşumuzun Kalite Politikasıdır."